TYLKO W BOŻYM MIŁOSIERDZIU PANIE MÓJ NADZIEJA MA…

Z Dzienniczka siostry Faustyny:

Roskosz mi sprawiają dusze, które odwołują się do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim.

Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia mego.

Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej.

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego to wyjątkowa modlitwa. Została przekazana św. siostrze Faustynie jako deska ratunku nawet dla największych grzeszników.

Jutro (30 października) o godzinie 15.00 – Godzinie Bożego Miłosierdzia – wszyscy członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej wraz z Rodzinami weźmy w dłonie różaniec i we wspólnocie, do której powołał nas Jezus Chrystus odmówmy Koronkę prosząc o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

Uczyńmy wszystko, byśmy wszyscy mogli podjąć ten modlitewny szturm ku niebu. Niech nie zabraknie nikogo z nas, którym na sercu leży Kościół, Ojczyzna i zbawienie własne i bliskich.

Ufam, że Bóg pokornym łaskę daje!

Święty Andrzeju Bobolo-wstawiaj się za nami!

 

Danuta Figiela

Prezes DIAK