STOP AGRESJI WOBEC CHRZEŚCIJAN!

Członkowie Akcji Katolickiej włączają się w zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą obywatelską  „W obronie chrześcijan” na rzecz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Wydrukuj listę, zbierz podpisy wśród znajomych i przekaż do odpowiedzialnego za dekanat lub archiprezbiterat, które potem trafią do ks. Asystenta.

Ściągnij formularz i zbieraj podpisy!

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród. W Polsce prawo takie przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

Pobierz

Poznaj teść zaproponowanych zmian.

„Zasadniczym założeniem, które legło u podstaw prac nad niniejszym projektem była potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej przed czynami godzącymi w tak fundamentalną wartość, jaką jest wolność sumienia i religii…”

Pobierz