„ŚPIEWAM MOJEJ OJCZYŹNIE” KONCERT W SANOKU

W kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku, w niedzielę 9 września br. po Mszy św. o godz. 18., odbył się Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”– na szczeblu archiprezbiteratu sanockiego. Uczestnicy konkursu to: Wiktoria Żelazko, uczennica kl. VIII z Humnisk Duża Strona i Zespół „Soul” z Sanoka, z parafii Przemienienia Pańskiego. Całością dyrygowała p. dr Monika Brewczak. Komisja w składzie: przewodnicząca – Teresa Pawłowska z par. Chrystusa Króla w Sanoku, odpowiedzialna za działalność AK w dekanacie Sanok I, sekretarz – Witold Smuga z par. NSPJ w Sanoku odpowiedzialny za działalność AK w dekanacie Sanok II, członkowie –  Stanisław Jarosz z par. Blizne członek Zarządu DIAK, odpowiedzialny za działalność AK w archiprezbiteracie sanockim, Bernardyna Kędra  katechetka z Humnisk. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowano Zespół „Soul”.

W protokóle komisji czytamy: „Gratulujemy uczestnikom, a zwłaszcza solistce Wiktorii Żelazko za wysoki poziom i odwagę zmierzenia się z całym zespołem.” Na zakończenie koncertu Stanisław Jarosz, Członek Zarządu DIAK, wyraził podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego koncertu i wręczył bukiety kwiatów solistce Wiktorii i dyrygentce p. Monice.

Słowa podsumowania i podziękowania do uczestników i wszystkich zebranych skierował również proboszcz ks. dr Roman Froń udzielając kapłańskiego błogosławieństwa.  

W salce na plebanii odbyła się agapa. Organizatorem konkursu był POAK przy tejże parafii.

Prezes POAK

Teresa Stareńczak