SIERPNIOWY BEZALKOHOLOWY FESTYN RODZINNY

Akcja  Katolicka archiprezbiteratu jarosławskiego zaprasza na:

SIERPNIOWY BEZALKOHOLOWY FESTYN RODZINNY

pod hasłem „Rodzina Bogiem Silna”

W hołdzie Świętemu  Janowi  Pawłowi II

Który odbędzie się  4 sierpnia 2019 roku w Laszkach na Stadionie sportowym