RÓŻANIEC DO GRANIC – WIELKIE OCZY

Wielkie Oczy, położone tuż przy granicy małe galicyjskie miasteczko, to tutaj, w swym cudownym wizerunku zasiadła na tronie Matka Boża Pocieszycielka Strapionych. Jej łaskami słynący obraz, staraniem śp. ks. Józefa Kluza, został koronowana przez papiarza św. Jana Pawła II 10 czerwca 1997 r. w Krośnie. 7 października Matka gromadzi nas przed swym tronem, aby w 100 rocznicę objawień Fatimskich, „różańcem do granic” odpowiedzieć na jej wezwanie do modlitwy o pokój na świecie.

Uroczystości rozpoczynają się o godz. 11 Mszą świętą, po której uczestniczymy w nabożeństwie uwielbienia, tłum ludzi nie mieści się w kościele. O 14 z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wyruszamy ku granicy, ale jest nas jeszcze więcej, może 3, a może 4 tysiące. Dzielimy się na dwie grupy, jedna kieruje się do Żmijowisk, druga do Skolina, w drodze odmawiamy różaniec. Z modlitwą na ustach mijamy Skolin i zatrzymujemy się pod ustawionym na krańcu wsi krzyżem, jesteśmy w pobliżu granicy. Figura Matki Fatimskiej zostaje ustawiona pod krzyżem, jakże to symboliczne, „krzyż, a pod krzyżem Matka”! Krzyż, symbol hańby stał się symbolem zwycięstwa, a Maryja bolejąca na Golgocie dzisiaj jest radosna – te rozmodlone tłumy to jej zwycięstwo, to wielki zasiew dobra. A Bóg w pojawiającej się tęczy przypomina o swoim przymierzu z ludem. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz Części Bolesnej Różańca wyruszamy w drogę powrotną ze słowami Części Chwalebnej na ustach.