RADA DIAK W IWONICZU

Przemyśl, 29 grudnia 2023 r.

 

 

Członkowie

Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Archidiecezji Przemyskiej

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej zwołuję Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2024 r. (sobota) w Iwoniczu wg poniższego programu.

 

I. Obrady Rady DIAK – Dom Ludowy w Iwoniczu przy ul. Zagrodniki 18, godz. 9.00

            Rejestracja uczestników od 8.30

        Projekt programu Zebrania Rady DIAK:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu DIAK.
 2. Wybory Prezydium Zebrania Rady DIAK.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie sprawozdań:
 • Prezesa z działalności Akcji Katolickiej w diecezji za 2023 r.
 • Skarbnika z działalności finansowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej za 2023 r.
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy Komisji za 2023 r. wraz z przedłożeniem wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu DIAK.
 • Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności AK za 2023 rok
 • Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • Udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK
 1. Przedstawienie programu pracy Akcji Katolickiej na 2024 r
 2. Przedstawienie preliminarza finansowego na 2024.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2024 rok.
 4. Przyjęcie uchwały o zasadach i wysokości wpłat na rzecz DIAK w 2024 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Preliminarza Budżetowego Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2024
 6. Przyjęcie stanowisk, wniosków wypracowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 7. Zakończenie obrad.

 

II. Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu pod przewodnictwem J. E. ks. Abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego – godz.1100

III. Spotkanie opłatkowe – Dom Ludowy w Iwoniczu – po Mszy św.

 

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Danuta Figiela

plik zaproszenia do pobrania >>