PIESZA PIELGRZYMKA DO ŚW. JANA Z DUKLI

10 Lipca odbyła się 24. piesza pielgrzymka zainicjowana przez akcję katolicką archiprezbiteratu Krosno do św. Jana z Dukli, patrona archidiecezji przemyskiej, jako dziękczynienie za dar pontyfikatu Jana Pawła II, i dar 25 rocznicy kanonizacji Św. Jana z Dukli dokonanej 17 czerwca 1997 r., na krośnieńskim lotnisku. Jak co roku nasze pielgrzymowanie rozpoczęło się o godz.5.00 z parafii Św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie oraz z parafii św. M. M. Kolbe z Kopytowej. Obie grupy spotkały się w parafii Wietrzno, gdzie miejscowy oddział Akcji Katolickiej ugościł nas przysłowiową kawą i ciastkiem. Dalej pielgrzymowaliśmy już razem w liczbie około 70 pielgrzymów. W drodze w modlitwie różańcowej prosiliśmy Matkę Bożą przez wstawiennictwo św. Jana z Dukli w intencjach naszych rodzin, parafii, ks. Asystentów, ludzi uzależnionych a także w intencji pokoju na Ukrainie. Ta modlitwa oraz oazowe pieśni prowadzone przez prezesa Akcji Katolickiej z Wietrzna niosły nas jak na skrzydłach do Dukli mimo padającego deszczu. Ten padający deszcz uznaliśmy jako boże błogosławieństwo na wysuszone w tym roku nasze pola, rzeki i lasy. Po pamiątkowym zdjęciu z parasolami pod pomnikiem św. Jana Pawła II i św. Jana z Dukli wzięliśmy udział w Mszy św. o godz.11.00, celebrowanej przez ks. biskupa pomocniczego z Tarnowa Artura Ważnego. Po ucałowaniu relikwii  i osobistej modlitwie, ks. kustosz zaprosił nas na klasztorny bigos. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie tej pielgrzymki, szczególnie Akcji Katolickiej z Wietrzna i Dukli oraz pielgrzymom za wspólne pielgrzymowanie i zapraszamy za rok.

Prezes POAK Kopytowa

Tabiś Stanisław