PIELGRZYMKA DO ŚW. JANA Z DUKLI

8 lipca br. odbyła się kolejna pielgrzymka do św. Jana z Dukli, organizowana przez Akcję Katolicką archiprezbiteratu krośnieńskiego. Pielgrzymi wyruszyli jednocześnie o godz. 5, z dwóch miejsc, z Krosna, z parafii św. Piotra i Św. Jana z Dukli oraz z Kopytowej, podczas drogi dołączali pielgrzymi z mijanych parafii. Wspólne spotkanie nastąpiło w parafii Wietrzno, gdzie miejscowy POAK tradycyjnie poczęstował nas kawą i ciastkiem za co gorąco Im dziękujemy. Dalej już wspólnie w liczbie prawie osiemdziesięciu pielgrzymów przy śpiewie i dźwiękach gitary ruszyliśmy ochoczo na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym podczas Mszy św. sprawowanej w sanktuarium św. Jana z Dukli o godz. 11. Po pokrzepieniu ducha, miejscowy POAK pod przewodnictwem pani Bożeny Szydło odpowiedzialnej również za dekanat Dukla, pokrzepił nas klasztornym bigosem.
Za wszelkie dobro i każde życzliwe słowo na pielgrzymim szlaku dziękujemy.

Odp. za archprezbirat krośnieński
Stanisław Tabiś