NIE MA ZGODY NA ŁAMANIE PRAWA PRZEZ NERGALA

Bluźnierczym prowokacjom mówimy STOP. Wypełnienie przestrzeni mediów społecznościowych materiałem profanującym największą świętość naszej wiary – wizerunek Jezusa Chrystusa, jest rzeczą nad wyraz haniebną. Jesteśmy świadkami tego, jak Adam „Nergal” Darski, pozwalając sobie na niegodziwe dryfowanie w kierunku pogardy, obraża uczucia religijne milionów ludzi wierzących w Chrystusa.

Akcja Katolicka tego typu prowokacji i inspirowanej pogardzie mówi stanowcze nie! Jednocześnie przypominamy, że polskie ustawodawstwo w Kodeksie Karnym, w artykule  196. zabezpiecza prawa osób wierzących stwierdzając, że ten: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Warto nadmienić, że zabezpieczenie prawne uczuć religijnych stanowi wykładnię wielu międzynarodowych i europejskich instytucji, które zwracają uwagę na godność osoby ludzkiej. Nie wolno zatem, w żaden sposób, nie tylko łamać sumień osób wierzących, ale również lekceważyć przestrzegania aktów prawnych sygnowanych przez najwyższe władze RP. Warto nadmienić, że tzw. „działanie pod publiczkę” Adama Darskiego, nie ma nic wspólnego z wyrażaniem wolności słowa, czy też wolnością sztuki. Jest natomiast jasnym pogwałceniem wytycznych Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Opinie wspomnianych powyżej organów, w swym orzecznictwie niejednokrotnie artykułowały w klarowny sposób, że w kwestii relacji pomiędzy wolnością wyrażania opinii, a wolnością konfesyjną, należy kierować się subtelnością. Przypomnijmy również, że chociaż Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. gwarantuje każdemu prawo do wolności wyrażania własnej opinii, to jednak wspomina o tym, że korzystanie z tego przywileju pociąga do odpowiedzialności za wyrażane słowa.

Nasze stowarzyszenie przypomina również, że w sprawie toczącego się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku procesie Adama Darskiego „Nergala”, o obrazę uczuć religijnych, wypowiedział się Sąd Najwyższy. W swojej uchwale z 29 października 2012, udzielił wyjaśnienia na zapytanie: „Czy przestępstwo z art. 196 K.K. można popełnić jedynie działając w zamiarze bezpośrednim, czy także działając w zamiarze ewentualnym?”, twierdząc wyraźnie, że: „Przestępstwo określone w art. 196 K.K. popełnia ten, kto swoim zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym obejmuje wszystkie znamiona tego występku”.

Akcja Katolicka kształtując świadomość społeczną obywateli, opowiadała się za respektowaniem obowiązującego porządku prawnego w Polsce i świecie. Część naszej tożsamości stanowi misja realizowania zadań na rzecz promowania Państwa Polskiego, a co za tym idzie, kształtowania postaw szacunku dla społeczeństwa demokratycznego i istniejącego w nim porządku prawnego. Stowarzyszenie zawsze staje w obronie tych, których uczucia obraża się poprzez różnego rodzaju formy pseudoartystycznego przekazu, pretendującego do nazywania się sztuką.

Oczywiście mamy świadomość, że kolejna prowokacyjna akcja „Nergala”, polega w swej istocie na wyciągnięciu Pana Darskigo z przestrzeni niebytu, w którym tak długo przebywał i ma służyć promocji jego osoby. Jednakże, wewnątrz sumienia nie czujemy się zwolnieni z obowiązku upominania się o to, by w demokratycznym państwie, nieskrępowana wolność i pseudoartyzm, godził bezpośrednio w uczucia religijne osób wierzących oraz ustalony porządek prawny w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że w kwestii zaistniałego niecnego czynu, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce podjęła stosowne kroki prawne zawiadamiając prokuraturę.

Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce
dr Artur Dąbrowski

źródło: http://ak.org.pl/