MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ W STRACHOCINIE

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego do Strachociny pielgrzymowali Parlamentarzyści. Uroczystej Mszy św. na Bobolówce przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp Jan Niemiec. Na zakończenie Mszy św. pani Prezes DIAK Danuta Figiela przekazała różańce, które POAK zebrały i przekazały w Strachocinie podczas XXII Dicezjalnej Pielgrzymki Akcji Katolickiej jako dar na misje w Ukrainie (13.05.br).

Przed Mszą św. Zespół SOUL pod dyrekcją pani dr Moniki Brewczak uświetnił spotkanie koncertem pieśni patriotycznych.