MOC WIARY NASZYM ANTIDOTUM NA POLITYKĘ LGBT

Akcja Katolicka w Polsce wyraża głęboki sprzeciw wobec nachalnej propagandy polityki LGBT. Wobec napaści na naszych kapłanów, nasze świątynie, publiczne ubliżanie nam katolikom świeckim oraz już plagę bezczeszczenia świętych wizerunków wiary katolickiej. Czas na zdecydowane działanie w celu zaprzestania dalszej deprawacji. Priorytetem w Polsce staje się dziś bezpieczeństwo duchowe naszego narodu.

Uważamy, że każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, ale nie ataków, wymuszeń, poniżania godności i agresji wobec innych. Odcinamy się od popierania finansowania działań, które niszczą rodzinę, wprowadzają zamęt dzieciom i młodzieży, narzucając im gloryfikację seksu i wolność bez odpowiedzialności. Szanujemy każdego człowieka, nawet jeśli jego cechy osobowe nie odpowiadają wizerunkowi, który odbiega od ujęcia człowieka według aktu stworzenia, jako mężczyzny i kobiety.  Jesteśmy pełni tolerancji dla nich wszystkich. Nie tolerujemy jednak właśnie nietolerancji, bowiem fakt naszego odrzucenia praktyk homoseksualnych, odwołujący się do cytatów z Biblii, bywa nazywany nienawiścią. Jest to niedopuszczalne i to jest właśnie hate speech.

Bardzo agresywna staje się postępująca laicyzacja Europy. Coraz bardziej o dysfunkcję człowieka i rodziny zabiegają firmy i wielkie korporacje. To nie są już niepokojące sygnały ale zatrważająca rzeczywistość. Propagowanie ideologii LGBT wprowadzane jest do szeroko rozumianej kultury, sztuk teatralnych, filmu, wystaw, programów i lektur szkolnych. Służą temu lewicujące media a linię tę wprowadzono także do polityki.

Drodzy członkowie Akcji Katolickiej, umiłowani współbracia w wierze, czas na odnowę wszystkiego w Chrystusie Panu. Czas na odbudowę moralności, prawa i życia. Czas na codzienną indywidualną i zbiorową odpowiedzialność za nasze rodziny, miasta i wioski.  Czas nam stanąć w prawdzie i jedności nie tylko pod Świętokrzyskim Krzyżem ale pod każdym przydrożnym Krzyżem Pana, by tam chwalić Jego Imię i na nowo odnaleźć skarb wiary. Wspieramy i popieramy tę inicjatywę. Wykorzystajmy także czas tradycyjnych pięknych pielgrzymek do Pani Jasnogórskiej i Królowej Polski aby prosić o przebłaganie zniewag, powierzyć Maryi nasze troski jak rozeznać właściwą drogę. Potrzebujemy indywidualnej odnowy by móc odnowić nasze miejsca pracy, nauki i wypoczynku, by iść do innych z mocą wiary.

Apelujemy do podmiotów samorządowych i instytucji publicznych o podjęcie działań, które będą promować rodzinę i do sprzeciwu wobec tych inicjatyw, które tę rodzinę niszczą i wprowadzają zamęt w nasze lokalne środowiska. Mamy nadzieję, że dialog społeczny może toczyć się we wzajemnym szacunku i bez agresji, którą widać w ofensywnej polityce LGBT wobec nas członków Kościoła a nade wszystko wobec dzieci i naszej młodzieży.

 

W imieniu Akcji Katolickiej w Polsce

Urszula Furtak, prezes