KRZYŻ WDZIĘCZNOŚCI

Krzyż Wdzięczności, który od 17 września znajduje się w sanktuarium św. Andrzeja Boboli ma swój początek w słowach, które przekazał Jezus jednemu z mieszkańców Ukrainy w dniu Zmartwychwstania w 2003 roku: Bierzcie mój Krzyż i zanieście Go do wszystkich stolic świata jako znak wdzięczności Bogu Wszechmogącemu za zbawienie, które otrzymujemy przez Jezusa Chrystusa. 10 marca 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił w Watykanie inicjatorów tej misji. Pielgrzymka Krzyża Wdzięczności rozpoczęła się we Lwowie w listopadzie 2005 roku i ma do roku 2033 nawiedzić wszystkie narody świata. Pielgrzymka ma na celu przygotować świat na obchody 2000 rocznicy śmierci Jezusa na Kalwarii. Dotychczas Krzyż Wdzięczności nawiedził 28 kraje Europy.

W sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie oczekuje na udział w „modlitwie różańcowej u granic Rzeczypospolitej”.