KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W ROKIETNICY

W dniu 9 sierpnia 2018 roku  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rokietnicy zorganizował Koncert Pieśni Patriotycznej pt. „ Śpiewam mojej Ojczyźnie”.

Uczestnicy koncertu wraz z opiekunami i członkami jury oraz członkowie rokietnickiej Akcji Katolickiej zgromadzili się w Kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego w  Rokietnicy, gdzie uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny – Polski. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za sto lat niepodległości, upraszając przed Bożym Tronem, by była  Ona zawsze ostoją wiary w zlaicyzowanym świecie. Eucharystii przewodniczył wicedziekan dekanatu pruchnickiego, proboszcz Parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa i MB. Częstochowskiej w Rokietnicy a zarazem asystent POAK w Rokietnicy ks. Jacek Chochołek. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowała miejscowa Akcja Katolicka angażując w nią także przedstawicieli: uczestników Koncertu oraz  Jury.

Po uczcie eucharystycznej  odbyła  się druga część spotkania w Świetlicy Wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Rokietnicy. Tam bardzo serdecznie przywitała uczestników koncertowych zmagań miejscowa prezes POAK p. Maria Szajny, przedstawiając szczegółowy regulamin eliminacji Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej pt. Śpiewam mojej Ojczyźnie na szczeblu parafialnym. Powołana przez organizatora komisja konkursowa przesłuchała czterech solistów i jeden duet. Po wnikliwej ocenie poszczególnych prezentacji przewodnicząca komisji p. Maria ogłosiła wyniki.

Laureatką eliminacji na szczeblu parafialnym została   Zuzanna Kość uczennica kl. VI SP im Jana Pawła II w Rokietnicy, która wyśpiewała I miejsce i została zakwalifikowana przez jury do etapu dekanalnego.

Jury przyznało dwa równorzędne II miejsca Natalii Matusz z klasy VII SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli oraz Michałowi Sidorowi z kl. III Gimnazjum w Rokietnicy.

Na III miejscu uplasował się duet w składzie: Natalia Kaszuba i Oliwia Flejszar z kl.IV SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy.

Po ogłoszeniu werdyktu jury zakończono etap parafialny i zaproszono wszystkich uczestników na słodką agapę i zimne napoje.

Następnie komisja konkursowa przystąpiło do rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej  pt. „Śpiewam mojej Ojczyźnie”  na etapie dekanalnym. Ogółem do konkursu na etapie dekanalnym zakwalifikowało się dwóch solistów:

  1. Zuzanna Kość z Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i MB. Częstochowskiej w Rokietnicy;
  2. Anna Orlewicz z Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Rudołowicach.

Po przesłuchaniu uczestniczek i dokonaniu rzetelnej i obiektywnej oceny jury wyłoniło jednego laureata p. Annę Orlewicz z Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Rudołowicach i zakwalifikowała ją do etapu archiprezbiteralnego.

Składamy serdeczne Bóg zapłać p. Pawłowi Kaszubie za obsługę akustyczną eliminacji parafialnych i dekanalnych a p. Annie życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej.

Zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za włożony wysiłek w przygotowanie do koncertu i cieszymy się, że pogłębiacie miłość do Ojczyzny poprzez śpiewanie pieśni o tematyce patriotycznej.

 

Maria Szajny

prezes POAK w Rokietnicy

odpowiedzialna za pracę AK

dekanatu Pruchnik