JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA W SIENIAWIE

22 października br. w parafii Głębokie w kościele  pw. Św. Jana Pawła II w Sieniawie swój Jesienny Dzień Skupienia przeżywali członkowie Akcji Katolickiej archiprezbiteratu krośnieńskiego. Ks. proboszcz Stanisław Gniewek przywitał wszystkich obecnych. W kilku zdaniach przybliżył historię parafii, związaną z obecnością w tych stronach ks. biskupa Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dzień naszego spotkania 22 października, to dzień wspomnienia w Kościele św. Jana Pawła II i  dzień odpustu w kościele w Sieniawie. Pół godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy rozpoczęła się pieśnią do Ducha Św. Msza Św. pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. prał. Józefa Niżnika w koncelebrze z ks. Proboszczem była główną częścią naszego spotkania. W słowie Bożym wygłoszonym przez ks. Asystenta Józefa Niżnika zawarta była treść przesłania Papieża Polaka: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, w którym Papież nawoływał na otwarcie serc ludzi i systemów światowych na naukę Chrystusa słowami: „Nie lękajcie się…„. Jako Akcja Katolicka przeżywaliśmy radość ze spotkania z Naszym Patronem. Jan Paweł II jako papież upomniał się o reaktywowanie w Polsce Akcji Katolickiej w 1993 r. podczas wizyty polskich biskupów w Rzymie. Na zakończenie liturgii odmówiliśmy modlitwy przysługujące do uzyskania odpustu. Dziękujemy Kapłanom sprawującym Mszę św. wygłoszone Słowo Boże, posługę w konfesjonałach. Ks. Proboszczowi, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej z p. Prezes Janiną Bolanowską za przygotowanie obsługi liturgicznej, modlitwy różańcowej i agapy. Za wszystko dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     

 

Odpowiedzialny za pracę w archiprezbiteracie krośnieńskim

Marek Jastrząb