JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA W PRZEWORSKU-GORLICZYNIE

13 października br w parafii Przeworsk -Gorliczyna pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa, odbył się Jesienny Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbteratów: jarosławskiego, łańcuckiego i przemyskiego. Najpierw wszyscy zgromadzili się w świątyni, gdzie odmówiono modlitwę różańcową za Ojczyznę. Następnie uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. prałat Józef Niżnik, asystent diecezjalny. Nadmienić należy, iż w koncelebrze uczestniczyli ks. Janusz Wilusz, asystent POAK Krzywcza oraz ks. Wiesław Tomczyk asystent POAK Kuźmina.

Następnie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej nr 3 w Przeworsku im. Józefa Piłsudskiego, gdzie wysłuchano referatu ks. dr Waldemara Janigi pt. „Patriotyzm – dar, zobowiązanie, zadanie na przykładzie św. Jana Pawła II”.

Uczestnicy wysłuchali pieśni patriotycznej w wykonaniu Moniki Wiśniowskiej uczestniczki konkursu „Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Później wszyscy wspólnie śpiewali pieśni przy akompaniamencie akordeonu.

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem.