FINAŁ VII GMINNEGO KONKURSU W ROKIETNICY WOLI

Finał VII Gminnego Konkursu

pod hasłem „Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”

w Rokietnicy Woli

Rokrocznie Rokietnicka Akcja Katolicka od 2010 roku jest organizatorem Konkursu Papieskiego o zasięgu gminnym. Przedsięwzięcie to  dedykowane jest św. Janowi Pawłowi II. Konkurs ma głęboki aspekt religijny i wychowawczy.

W dniu 7 października br. Jury dokonało rozstrzygnięcia VII edycji  Gminnego Konkursu pod hasłem  „Idźmy naprzód z nadzieją”. Ogółem na konkurs wpłynęło 88 prac. W formie literackiej 26 prac, w formie plastycznej 61 prac, w formie dowolnej – 1 praca.

W konkursie wzięło udział 87 uczniów z terenu Gminy Rokietnica. Komisja konkursowa wyłoniła 38 laureatów.

W niedzielne popołudnie 15 października 2017 roku  w Kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy Woli odbył się Finał VII Gminnego Konkursu pod hasłem „Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją” zorganizowanego przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z Rokietnicy. Na początku laureaci i uczestnicy konkursowych zmagań wspólnie ze swoimi rodzinami modlili się słowami Litanii do św. Jana Pawła II. Modlitwie przewodniczył Asystent POAK w Rokietnicy ks.  Jacek Chochołek. Wygłosił okolicznościowe Słowo przybliżając w ciekawy  i obrazowy sposób   postać św. Jana Pawła II. Następnie prezes rokietnickiej Akcji Katolickiej p. Maria Szajny dokonała podsumowania konkursu. Potem wspólnie z księdzem Jackiem wręczyli laureatom, wyróżnionym i uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. W dalszej części tego wyjątkowego spotkania  zgromadzona wspólnota zaśpiewała  ulubioną pieśń św. Jana Pawła II – papieża Polaka pt. „Barka”, którą zaintonował ks. Proboszcz Jacek. Na koniec licznie zgromadzeni uczniowie wraz z rodzicami ucałowali relikwie św. Jana Pawła II. Uczestnicy niedzielnego spotkania mogli też obejrzeć nagrodzone prace wyeksponowane na  wystawie konkursowej.

Honorowy patronat nad konkursem sprawował ks. Jacek Chochołek – wicedziekan. Zaś fundatorem nagród byli Wójt i Rada Gminy Rokietnica.

Wszystkim laureatom  i wyróżnionym z serca gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej. Uczestnikom i opiekunom tego kulturalnego przedsięwzięcia składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.  Nasza inicjatywa jest dziękczynieniem za dar św. Jana Pawła II – papieża Polaka, Wielkiego Syna Polskiej Ziemi, największego Autorytetu naszych czasów, który budził i nadal budzi nadzieję  wśród nas.

 

Prezes POAK

Maria Szajny