DWIE STUDNIE PODAROWANE DLA NASZYCH BRACI W AFRYCE

To kolejne studnie, które zostały wybudowane dzięki ofiarności Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Jak się dowiadujemy z listy ks. Edwarda, przed świętami wielkanocnymi studnie zostały oddane do użytku. Ks. Edward w swoim liście pisze między innymi, „Bardzo dziękujemy Panu Ryszardowi za to piękne dzieło miłosierdzia wobec naszych braci, które daje im to co najbardziej podstawowe do życia i za Pana pośrednictwem tym wszystkim, którzy z tak wielkim sercem ofiarują swoje oszczędności a także tym, którzy ofiarnie i wytrwale uczestniczą w zbieraniu makulatury na ten cel. Bardzo dziękujemy Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej w Przemyślu za ufundowanie dwóch studni. Niech Pan Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra wynagrodzi każdemu według wielkości jego serca. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy z pamięcią o wszystkich naszych dobroczyńcach w modlitwie. 

Ks. Edward