DRODZY CZŁONKOWIE AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ!

To już 15 lat, odkąd nie ma Go z nami. Nie możemy spojrzeć w Jego dobre, ojcowskie oczy, nie przemierza świata wzdłuż i wszerz z Dobrą Nowiną, nie błogosławi każdego i każdemu z nas.

Bardzo nam Cię brakuje, Ojcze Święty.

Jednak mieliśmy to szczęście żyć w czasach, kiedy Bóg wywyższył naród polski dając mu Papieża, który zmienił oblicze Ziemi. Ciebie, Janie Pawle II.

2 kwietnia, będziemy przypominać sobie te bolesne dla nas a oczekiwane dla Ciebie chwile, kiedy odchodziłeś spełniony do Domu ukochanego Ojca.

Wierny przyjaciel św. Jana Pawła II, ks. kardynał Stanisław Dziwisz zachęca nas do trwania w tym czasie we wspólnotowej modlitwie. Sami czujemy potrzebę takiego czuwania.

Rozpocznijmy je modlitwą Apelową u stóp Tej, której Jan Paweł II powierzył swoje życie i swoją posługę. Dziękując Bogu za dar Papieża – Polaka odmówmy różaniec, część chwalebną. W godzinę śmierci, o 21.37 zapalmy gromnicę i wystawmy ją w oknie, jako znak naszego wspólnego czuwania. Niech ta godzina stanie się też czasem odmówienia wielkiej prośby naszych serc oddających się pod Jej obronę, by Maryja za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – uprosiła nam łaskę ustania pandemii, a nade wszystko umocnienia naszej wiary.

Bądźmy razem z naszymi rodzinami na modlitwie, bo gdzie dwóch lub trzech modli się w Imię Boże, tam ON JEST!

                             NIE LĘKAJMY SIĘ! BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!

 

Danuta Figiela

Prezes DIAK

Archidiecezji Przemyskiej