AKCJA KATOLICKA ARCHIPREZBITERATU JAROSŁAWSKIEGO W WIELKICH OCZACH

Akcja Katolicka z archiprezbiteratu Jarosław na „Różańcu do granic” u Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach.

Odmawiajmy, jeśli to możliwe każdego dnia Różaniec, zarówno indywidualnie jak i we wspólnocie. Różaniec to modlitwa prosta i głęboka i bardzo skuteczna, także gdy prosimy o łaski dla rodzin, dla wspólnot i całego świata.( św. Jan Paweł II.)

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 7 października w Wielkich Oczach na spotkaniu modlitewnym „Różaniec do granic” zgromadziły się rzesze wiernych z różnych stron Polski np. z Krakowa, Warszawy czy Gdańska. Tu przybyła AK z archiprezbiteratu Jarosław „Nie spodziewaliśmy się, że aż tylu ludzi przyjedzie tutaj do nas do Wielkich Oczu” powiedział jeden z uczestników „Różańca do Granic”. Cel pobytu znany nam wszystkim, tym którzy kochają i szanują taką rozmowę z Panem Bogiem przez Maryję i tym, którzy próbowali naigrywać się z tej formy modlitwy. Modlenie się na paciorkach różańca świętego było jedną z najważniejszych próśb, jakie Matka Boża skierowała do trojga pastuszków 100 lat temu w Fatimie. Odpowiedzieliśmy na Jej prośbę na tym skrawku granic naszej Ojczyzny, modląc się o nawrócenie i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata.  W atmosferę modlitwy przed godz. 11 zebranych u Stóp MB Pocieszycielki Strapionych wprowadził ks. Józef Florek kustosz i proboszcz ,który powitał pątników i przybliżył historię Sanktuarium w Wielkich Oczach. Następnie w asyście wielu Kapłanów przewodniczył uroczystej Eucharystii w Słowie Bożym wskazał na Maryję z którą, pragniemy prosić w intencji: pokoju, sprawiedliwości, miłości, życzliwości, jedności, zgody w rodzinach, trzeźwości w naszej Ojczyźnie, zachowania szacunku wobec życia nienarodzonych i osób starszych. Chcemy razem z Maryją prosić o potrzebne łaski, które są wpisane w nasze serca i naszych bliskich. Po Mszy Św. adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, pod przewodnictwem ks. wikariusza Michała Bester z grupą OAZY. Po chwili przerwy przeznaczonej na posiłek, przygotowany przez parafian pod opieką POAK gdzie prezesem jest Pani Ania Bałata z figurą Matki Bożej Fatimskiej i obrazem Matki Częstochowskiej podzieleni na dwie grupy udaliśmy się do wsi Skolin i Żmijowiska. W drodze zaczęliśmy odmawiać różaniec, po 2 km procesji tuż przy granicy w Skolinie zatrzymaliśmy się przy Krzyżu przydrożnym pod potężną lipą, ustawiając figurę MB Fatimskiej na przygotowanym przez parafian ołtarzyku aby tam celebrować naszą modlitwę. Między kolejnymi częściami różańca, o godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia podczas , której zaczął padać drobny deszczyk a na sklepieniu nieba pojawiła się piękna tęcza. Napełniając nasze serca nadzieją , że Pan Jezus okazuje nam Swoje Miłosierdzie, że jest w śród nas, że nas nie opuszcza. Spotkał się z nami nie tylko w Chlebie Eucharystycznym, Słowie Bożym ale w tym znaku tej Tęczy pod, którą przywiodła nas Maryja Jego Matka i nasza. Wracając do kościoła odmówiliśmy czwartą część różańca. W tym modlitewnym szturmie do nieba AK włączyła się w oprawę liturgiczną Mszy Świętej, adoracje i prowadziła oprócz innych wspólnot część Radosną Różańca Świętego. Spotkanie zakończono błogosławieństwem ks. Kustosza przez ręce Maryi. Bogu niech będą dzięki za to niepowtarzalne przeżycie, za morze modlitwy za pogodę, za miłą atmosferę. Serdeczną po staropolsku gościnność „Bóg zapłać” wszystkim , którzy przyczynili się do tego modlitewnego przeżycia składamy na ręce ks. proboszcza Józefa Florka.

Odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteracie Jarosław Cecylia Baran.