AKCJA KATOLICKA ARCHIPREZBITERATU BIESZCZADZKIEGO I SANOCKIEGO W SKUPIENIU NA MODLITWIE

W sobotnie przedpołudnie 16 marca 2024 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku na Posadzie, rozpoczęło się modlitewne spotkanie członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu sanockiego i bieszczadzkiego w ramach Wiosennego Dnia Skupienia.

Zasłuchani w poszczególne stacje Drogi Krzyżowej przeżywaliśmy nie tylko mękę i śmierć Zbawiciela, ale także tragiczne losy Błogosławionej Rodziny Ulmów. Następnie konferencję o Akcji Katolickiej wygłosił Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. prałat Józef Niżnik, który przypomniał czasy i okoliczności powstania naszego stowarzyszenia oraz metodologię formowania członków AK. Zwrócił również uwagę na to, że jest to jedyna organizacja w Kościele powołana przez Papieża, pełniąca w Kościele swój Urząd i dbająca o rozwój duchowy jej członków oraz wychowująca do apostolstwa. W czasach współczesnych w obliczu wielu zagrożeń Akcja Katolicka ma bronić moralności chrześcijańskiej i pokazywać, że wiara musi być potwierdzona życiem. Umacnianie wiary jest możliwe poprzez osobisty kontakt z Żywym Bogiem, stąd też kolejny punkt spotkania stanowiła wspólna adoracja. W przerwie można było nabyć książkę Czesława Ryszki o św. Andrzeju Boboli.

Centralnym punktem spotkania była uroczysta Msza św., którą odprawił ksiądz Józef Niżnik w asyście księdza proboszcza ze Wzdowa Ludwika Pietrychy. Jakże mocno wybrzmiały słowa Księdza Asystenta AK, że prawdziwa wiara to łaska, ale zarówno świeccy jak i kapłani oraz biskupi są zobowiązani do odpowiedzialności za Kościół, dzielenia się wiarą i trwania na pokornej modlitwie. Z ufnością w Boże działanie powierzajmy naszemu Ojcu wszelkie sprawy, z którymi po ludzku sobie nie poradzimy. Ksiądz Asystent zachęcał również do włączenia się w modlitwę za Ojczyznę za przyczyną Patrona Polski- św. Andrzeja Boboli

Na koniec dziękowaliśmy Panu Bogu za dar apostolstwa, a księdzu Józefowi za jego pełną poświęcenia posługę dla Akcji Katolickiej. W imieniu wszystkich słowa podziękowań i imieninowe życzenia przekazał wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Czesław Urban. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem relikwiami naszego patrona. Umocnieni Słowem Bożym i wzajemną życzliwością w poczuciu wspólnoty wracaliśmy do swoich środowisk .

Zofia Dąbrowska

Sekretarz DIAK