7. ŁAŃCUCKA NOCNA DROGA KRZYŻOWA

Już po raz siódmy, odbyła się Łańcucka Nocna Droga Krzyżowa. Licznie zgromadzeni uczestnicy rozpoczęli swoje spotkanie od uczestnictwa we Mszy św. w kościele pw. św. Józefa w Łańcucie Podzwierzyńcu, której przewodniczył ks. Piotr Długi, miejscowy wikariusz. Po Eucharystii wyruszyli na Drogę Krzyżową wybraną przez siebie trasą: kościołów łańcuckich, Łańcut – Borek Stary oraz Łańcut – Leżajsk. Rozważania w czasie trwania Drogi Krzyżowej zaczerpnięte były z myśli bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czasie Drogi uczestnicy modlili się w intencjach o pokój na Ukrainie, za osoby które odeszły od Pana Boga, aby odnalazły Bożą miłość, za osoby które dawno nie były u spowiedzi, a także o to, by być świadkiem Pana i przyjąć trud Drogi Krzyżowej – otarte nogi, ból, zmęczenie, złe samopoczucie, bo to wszystko ma wartość w oczach Pana Boga.

Serdeczne podziękowanie składam Akcji Katolickiej parafii św. Józefa za pomoc przy organizacji Drogi Krzyżowej.

Jan Szylar

Prezes POAK Łańcut

pw. Chrystusa Króla