400. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

12 marca br. – 400. rocznica święceń kapłańskich św. Andrzeja Boboli. W tym dniu z inicjatywy abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego odbyła się do św. Andrzeja Boboli w Strachocinie na Bobolówkę pielgrzymka duchowieństwa przemyskiego. Wzięli w niej udział wszyscy biskupi z Przemyśla, a także około 150 kapłanów. Kustosz sanktuarium powitał wszystkich, a po nim słowo skierował Metropolita Przemyski, z kolei konferencję wygłosił bp Krzysztof Chudzio. Drogę Krzyżową prowadził ks. Józef Niżnik, a Mszy św. koncelebrowanej przez ponad 100 kapłanów przewodniczył abp Adam Szal, zaś słowo Bożę wygłosił abp Józef Michalik. W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele Akcji Katolickie archidiecezji przemyskiej na czele z p. Danutą Figielą, Prezesem DIAK. Spotkanie zakończyła agapa.