25 LAT AKCJI KATOLICKIEJ

25 grudnia 1995 roku abp Józef Michalik erygował Akcję Katolicka w archidiecezji przemyskiej. W dekrecie nominacyjnym napisał: Mając na uwadze pracę formacyjną prowadzoną wśród kandydatów ze 130 parafii eryguję Akcję Katolicką Archidiecezji Przemyskiej.

W dacie wydania dekretu należy odkryć oczekiwanie Metropolity Przemyskiego, by rodząca się organizacja ubogaciła Archidiecezję rzeszą członków świadomych swej godności i misji, z racji przyjętych sakramentów chrztu  i bierzmowania.

Po 25 latach obecności Akcji Katolickiej w infrastrukturze zrzeszeń religijnych warto podjąć refleksję, czy oczekiwanie Księdza Arcybiskupa zostały spełnione.

Liczba oddziałów parafialnych i członków a także rola, jaką odgrywa ta organizacja w Archidiecezji pozwala wydać odpowiedź pozytywną. Jednak są pewne symptomy, które budzą niepokój, choćby liczba zawieszonych oddziałów.

Dlatego modlitwa nowennowa przygotowująca członków do świętowania srebrnego jubileuszu będzie też dobrą okazją do dalszej refleksji nad stanem organizacji.

Data spotkań nowennowych – 25 dzień każdego miesiąca – nawiązuje do dnia erygowania stowarzyszenia w Archidiecezji Przemyskiej. Przygotowany materiał w formie książkowej, który został przekazany dla wszystkich członków Akcji Katolickiej na poszczególny miesiąc mają przypomnieć członkom fundamentalne prawdy o tej organizacji i w ich świetle pomóc zrobić rzetelny rachunek sumienia. Modlitwy wpisane w nowennę mają uświadomić członkom, że wiele z tego, co udało się dokonać zawdzięczamy św. Andrzejowi Boboli, naszemu patronowi.

Dobrze by było, gdyby członkowie w wyznaczonym dniu miesiąca razem gromadzili się na nowennie w parafialnej świątyni. Jednak, gdyby zaszła nieprzewidziana przeszkoda można ją odmówić prywatnie. Ale najważniejsze, by wszyscy członkowie Akcji Katolickiej do nowenny podeszli odpowiedzialnie i sumiennie. Podjęcie nowenny będzie świadectwem, że poczuwamy się do odpowiedzialności za Akcję Katolicką w archidiecezji. Podczas każdego spotkania do Boga kierujemy prośbę: Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.

Niech św. Andrzej Bobola wspomaga członków Akcji Katolickiej i towarzyszy im w przygotowaniu do radosnego świętowania Jubileuszu, który wypada w tym roku, gdy Kościół w Polsce zatrzymuje wiernych na Eucharystii, jako tajemnicy wiary.