WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA W PRZEWORSKU

W sobotę 30 marca br. w części archprezbiteratu łańcuckiego w parafii św. Barbary w Przeworsku odbył się Dzień Skupienia. W parafii posługują ojcowie Bernardyni. Ojciec Ezechiel powitał w imieniu gwardiana wszystkich zgromadzonych z dekanatów Przeworsk I, Przeworsk II, Błażowa i Kańczuga.

Następnie wysłuchaliśmy referatu wygłoszonego przez Pana Szymona Wilka doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego, członka POAK miejscowej parafii. Pan Szymon przedstawił nam nie tylko osobę powszechnie czczonego w Kościele świętego Antoniego, ale również historię przeworskiego konwentu Ojców Bernardynów, a także wnętrze kościoła opisując jego zabytkowe wnętrze.Przedstawił nam również historię relikwii św. Klemensa, męczennika pierwszych wieków chrześcijaństwa. Usłyszeliśmy również o Matce Bożej Pocieszenia, która króluje w obrazie umieszczonym w głównym ołtarzu. Wizerunek ten będzie koronowany 8 września br przez ks. abp Adama Szala. Następnie wszyscy uczestniczyli w nabożeństwie ku czci św. Antoniego, po którym nastąpiło ucałowanie relikwii świętego. Po krótkiej przerwie nastąpiło najważniejsze wydarzenie dnia czyli Eucharystia, której przewodniczył ks. prałat Tadeusz Gramatyka, proboszcz Bazyliki Bożego Grobu, dziekan dekanatu Przeworsk I. Słowo Boże wygłosił ojciec Ezechiel, mówiąc o Maryji Matce Bożego Syna, jej zwyczajnym życiu, pokorze wobec Bożych planów. Wyjechaliśmy z Przeworska ubogaceni i zaopatrzeni duchowo na czas dalszej pracy w Akcji Katolickiej.

Anna Lis